INFORMATION ANGÅENDE ELSTÖDET (UPPDATERAT 2023-09-03)

Som många av er säkert vet är det Brf.Argos som har avtalet för el via Vattenfall för hela fastigheten och samtliga boende.

Vi har äntligen fullständig information om elstödet som vi kan dela med er.

I början av Juli kom elstödet i en klumpsumma för hela föreningen. Vi i styrelsen har nu sammanställt klart all information från Ngenic (tidigare Compwell) för alla lägenheter så alla får rätt elstöd baserat på vem som bodde här vid tidpunkten och vem som betalade för det.

Alla som bodde i föreningen under perioden 2021-10-01 – 2022-09-30 och bor kvar idag kommer enkelt få stödet som ett avdrag på kommande månadsavgifts-avi, ni som flyttade in under någon del av den perioden kommer få tillbaka det ni betalat för, och inte för den tidigare boende. Och självklart ni som flyttat in efter detta datum kommer inte få någon annas elstöd.

För er som flyttat men som bodde i Brf.Argos under perioden 2021-10-01 – 2022-09-30, vänligen maila Brf. Argos på brf.argos@gmail.com och med rubriken elstöd, så återkommer vi med instruktioner och vad vi behöver av er.

Ny belysning i källaren

Vi har fått ny belysning installerad i källaren’s soprum, samtliga lampor är nya LED lampor med sensorer, för att spara energi, man kan behöva gå rätt nära dem för att de ska tändas.

Och när vi ändå pratar om soprummet så tänk på att använda samtliga 9 kärl.

Dubbla fakturor från Nabo

Ett tekniskt strul från Nabo har gjort att alla medlemmar har fått utskickat 2 avier.

Enligt Nabo kommer det endast dras 1 gång för de som har Autogiro.

Så alla medlemmar som fått dubbelt kan bortse från den ena och endast betala en avi. 

RENSNING I CYKEL/BARNVAGNS-FÖRRÅDEN 2023-04-30

Då kommer vi till den stora vårstädningen i cykel/barnvagns-förråden.
Vädret kanske inte just nu är det bästa cykelvädret, men vi vet att det närmar sig.

Vi kommer således städa upp och ta bort gamla cyklar/barnvagnar som vi gjort tidigare år, för att få mer plats, detta framförallt då tidigare boenden oftast glömt kvar cyklar.

Man ska för att inte få sin cykel/barnvagn bortforslad, märka upp den med sitt namn, lägenhetsnummer och årets datum! Se till att ta bort eller klistra över tidigare märkningar så inte det uppstår oklarheter. Se även till att märkningen sitter tydligt och lättfunnet, fördelaktigen på styret!

Cyklar/Barnvagnar som inte är uppmärkta senast 2023-04-30 eller har gamla märkningar kommer plockas bort av styrelsen.

God Jul & Gott Nytt År

Önskar vi er alla boende i Brf. Argos

Med vänlig hälsning
Styrelsen

Ps. Så här i juletider vill vi bara påminna er om att komma ihåg att släcka de levande ljusen i lägenhet när ni går hemifrån.

Se även till att kontrollera brandvarnarna och även era brandsläckare, samt brandfilt.

Decemberfika i lokalen på plan 2

Vi bjuder in till en fikastund i vår lokal på plan 2
Välkomna måndag 12 december, 18:30 – 20:00

Vi dukar upp med bullar, kakor, kaffe, te, och saft till de som hellre vill ha det.

Varmt välkomna
Med vänliga hälsningar
Brf Argos styrelse

PS. Tänk på att blåsa ut ljusen när du går hemifrån.

Information för hösten/vinter 2022

Hej, alla medlemmar nedan följer lite information för hösten/vinter

Brandinspektion av Södertörns Brandförsvar

Vi har haft en brandtillsyn med Södertörns Brandförsvar där vi fick beröm för hur vi sköter våra kontroller av fastigheten, en viktig sak som kom fram är att när vi kontaktar räddningstjänsten ska vi ange Nynäsvägen 65 som adress detta för deras fordons skull. Och kom även ihåg att inte ställa lösa föremål i korridorerna.

Parkeringen

Centrumanläggningen har hört av sig till oss och påpekat att våra parkeringsplatser är på den Norra ytan enligt avtal och inte på den Västra ytan, de klagade på att vi står på den västra parkeringen nattetid. Så vänligen, ni som har p-plats, ställ er på den norra parkeringen nattetid, annars riskerar ni att få p-böter.

Elkostnader

Vid en kontroll gjord av styrelsen i juni såg vi att vi haft samma kilowattkostnad sedan 2017 (0,88 öre per kWh), detta pga. ett missförstånd mellan oss och företaget NGENIC, som mäter vår elförbrukning per lägenhet. Vår dåvarande ekonomiska förvaltare SBC larmade ej om den låga debiteringen därav att ingen åtgärd togs från styrelsen.

Vi tog då ett beslut att justera kostnaden från 2022-06-01, vi går inte tillbaka längre än så, vilket vi kan glädjas åt.

För perioden 2022-06-01 till 2022-10-30 kommer vi att justera priset till 2,50 kr per kilowattimme. Men pga. ytterligare ökning av energipriset vid avtalsomförhandling kommer vi att få en prishöjning per 2022-11-01 till 3,65 kr per kilowattimme på detta tillkommer sedan moms och nätavgift, så vi kommer att få betala 6 kr per kilowattimme i slutändan.

Månadsavgifter

Vi har haft mycket låga räntekostnader på våra fastighetslån, och dessa kommer nu tyvärr att stiga då ett av våra fasta lån gick ut i september samtidigt som vårt rörliga lån kom att justeras upp, detta kommer medföra en ökning på 8% av månadsavgiften från 2023-01-01.

Övrigt

Vi har omförhandlat vårt avtal med Telia och kommer med det nya avtalet öka vår hastighet på internet för vårt basavtal med Telia Trippel-Play 10ggr (från 100 Mbit/s till 1 Gbit/s). och detta till samma kostnad. Detta innebär att nya routers och TV-mottagare kommer att levereras inom kort. Hur? och när? återkommer vi med inom kort, men förhoppningsvis innan årets slut.

Sen har vi en punkt från årsmötet där vi lovat att införskaffa en mangel till grovtvättstugan, och vi vill bara meddela att den är på väg nu.

Vi vill även meddela att vi kommer att börja använda hemsidan (www.brfargos.se) för våra nyhetsutkast mer aktivt för information som rör samtliga medlemmar. Det kommer således inte längre komma utskick i samtliga brevlådor som tidigare, vi kommer dock att sätta upp information på vår anslagstavla på plan 2 samt i hissarna, för att det alltid ska finnas tillgängligt.

2020 ett sammandrag om Brf. Argos

2020 var ett annorlunda år för oss alla såklart, vi tittar tillbaka på 2020 och vad vi gjort under detta år och vad vi ska ta med oss till framtiden.

Vi har utöver de ekonomiska aspekterna jobbat med garantier, samt att förnya och förbättra befintliga avtal, allt för att få en gynnsam nutid och framtid. Vi har skrivit ett avtal med ett nytt städföretag för att öka trivseln i vårat hus. Till det nya året har även en avgiftshöjning på 1,5% genomförts enligt den ekonomiska planen.

För att öka tryggheten i fastigheten tog vi bort koderna på dörrar och vid hissar. Det har givit bra resultat, vi har färre obehöriga i huset.  För att ytterligare öka tryggheten i vår fastighet så är brandsläckare uppsatta på varje våningsplan och vi håller på att forma ett avtal för brandskydd i fastigheten.

Vi har dessutom markerat alla våra entréer som rökfria zoner och även gjort det lättare för besökare att hitta hit genom att märka upp våra alternativa entréer med tydliga skyltar.

Årsstämmoprotokoll hittar ni precis som tidigare hos vår ekonomiska förvaltare SBC, som även har hand om vår fakturering av avgifter. På SBC.se kan ni logga in med personnummer och BankID och hitta det ni behöver, saknar ni något så tveka inte på att höra av er till oss.

Från och med den 1 januari 2021, kommer vi att ta ut en avgift på 100kr vid användning av grovtvättstugan. Den avgiften är tänkt att täcka en del av kostnaderna för slitage och städning istället för en potentiell extra avgiftshöjning för samtliga medlemmar.

Vi bytte samtliga armaturer i fastigheten från lysrör till LED och kunde under hösten se att vi minskat våran elförbrukning med 5% jämfört med samma period förra året. Samt att vi minskade kostnaden för byte och inköp av lysrör.

Tänk även på att visa respekt mot varandra i dessa svåra tider och inte trängas i hissen i onödan eller mot någons önskan om de vill åka själva.

Med vänlig hälsning

Styrelsen, Brf. Argos