Drift & Underhåll

Felanmälan för fastighet/lägenhet:

Driftia
08-744 44 33
info@driftia.se

08-744 09 50 (Akuta ärenden)

Avier & Ekonomisk förvaltning:

NABO
010-288 00 27
https://nabo.se/kontakt

Hissfel:

Kone 0771-50 00 00

TV, Bredband & Telefoni:

Telia Fastighet 020-30 00 60

(Anmälda fel som inte är garantifel utan uppkommit genom ex handhavandefel, normalt slitage eller oaktsamhet kan komma att debiteras dig som bostadsrättshavare)