Rensning i Cykel/Barnvagns-förråden 2023-04-30

Då kommer vi till den stora vårstädningen i cykel/barnvagns-förråden.
Vädret kanske inte just nu är det bästa cykelvädret, men vi vet att det närmar sig.

Vi kommer således städa upp och ta bort gamla cyklar/barnvagnar som vi gjort tidigare år, för att få mer plats, detta framförallt då tidigare boenden oftast glömt kvar cyklar.

Man ska för att inte få sin cykel/barnvagn bortforslad, märka upp den med sitt namn, lägenhetsnummer och årets datum! Se till att ta bort eller klistra över tidigare märkningar så inte det uppstår oklarheter. Se även till att märkningen sitter tydligt och lättfunnet, fördelaktigen på styret!

Cyklar/Barnvagnar som inte är uppmärkta senast 2023-04-30 eller har gamla märkningar kommer plockas bort av styrelsen.