Nyhetsbrev Januari 2024

2024 börjar med lite viktig information.

En avgiftshöjning på 5% kommer tillämpas från och med 1a Mars 2024, utöver omvärlds faktorer som påverkar detta just nu, så har även föreningen ett utgående lån som kommer behövas bindas om, men även ökade kostnader på vatten och fjärrvärme gör att vi behöver ta tag i detta så vi inte faller efter.

Utöver det vill vi meddela, då ni är en del som frågar, att vi i detta nu förhandlar om nytt el-avtal som så fort vi tagit ett beslut om det kommer meddela utfallet, nuvarande avtalet sträcker sig till 2024-04-30, så i 3 månader till får vi stå ut med dagens priser.

Sen vill vi också meddela att vi kommer göra stamspolningar i fastigheten under vecka 9, mer information om hur det kommer gå till kommer ske runt mitten av februari.