Information för hösten/vinter 2022

Hej, alla medlemmar nedan följer lite information för hösten/vinter

Brandinspektion av Södertörns Brandförsvar

Vi har haft en brandtillsyn med Södertörns Brandförsvar där vi fick beröm för hur vi sköter våra kontroller av fastigheten, en viktig sak som kom fram är att när vi kontaktar räddningstjänsten ska vi ange Nynäsvägen 65 som adress detta för deras fordons skull. Och kom även ihåg att inte ställa lösa föremål i korridorerna.

Parkeringen

Centrumanläggningen har hört av sig till oss och påpekat att våra parkeringsplatser är på den Norra ytan enligt avtal och inte på den Västra ytan, de klagade på att vi står på den västra parkeringen nattetid. Så vänligen, ni som har p-plats, ställ er på den norra parkeringen nattetid, annars riskerar ni att få p-böter.

Elkostnader

Vid en kontroll gjord av styrelsen i juni såg vi att vi haft samma kilowattkostnad sedan 2017 (0,88 öre per kWh), detta pga. ett missförstånd mellan oss och företaget NGENIC, som mäter vår elförbrukning per lägenhet. Vår dåvarande ekonomiska förvaltare SBC larmade ej om den låga debiteringen därav att ingen åtgärd togs från styrelsen.

Vi tog då ett beslut att justera kostnaden från 2022-06-01, vi går inte tillbaka längre än så, vilket vi kan glädjas åt.

För perioden 2022-06-01 till 2022-10-30 kommer vi att justera priset till 2,50 kr per kilowattimme. Men pga. ytterligare ökning av energipriset vid avtalsomförhandling kommer vi att få en prishöjning per 2022-11-01 till 3,65 kr per kilowattimme på detta tillkommer sedan moms och nätavgift, så vi kommer att få betala 6 kr per kilowattimme i slutändan.

Månadsavgifter

Vi har haft mycket låga räntekostnader på våra fastighetslån, och dessa kommer nu tyvärr att stiga då ett av våra fasta lån gick ut i september samtidigt som vårt rörliga lån kom att justeras upp, detta kommer medföra en ökning på 8% av månadsavgiften från 2023-01-01.

Övrigt

Vi har omförhandlat vårt avtal med Telia och kommer med det nya avtalet öka vår hastighet på internet för vårt basavtal med Telia Trippel-Play 10ggr (från 100 Mbit/s till 1 Gbit/s). och detta till samma kostnad. Detta innebär att nya routers och TV-mottagare kommer att levereras inom kort. Hur? och när? återkommer vi med inom kort, men förhoppningsvis innan årets slut.

Sen har vi en punkt från årsmötet där vi lovat att införskaffa en mangel till grovtvättstugan, och vi vill bara meddela att den är på väg nu.

Vi vill även meddela att vi kommer att börja använda hemsidan (www.brfargos.se) för våra nyhetsutkast mer aktivt för information som rör samtliga medlemmar. Det kommer således inte längre komma utskick i samtliga brevlådor som tidigare, vi kommer dock att sätta upp information på vår anslagstavla på plan 2 samt i hissarna, för att det alltid ska finnas tillgängligt.